Minileder

Forsidebildet

Hans E. Fjøsne

I dette nummeret

Nyheter

Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Ragnhild Ørstavik
Trine B. Haugen
Erlend Hem
Erlend Hem
Kjetil Søreide
Kjetil Søreide
Geir Jacobsen
Charlotte Haug
Jan Erik Varhaug
Pål André Holme

Medisin og vitenskap

Sigrid Brækkan
Sameline Grimsgaard
John-Bjarne Hansen
Elisif Rytter
Karl O. Nakken
Lisa T. Mørch-Reiersen
Anne Efjestad
Kirsten Selvig
Turid Rognsvåg
Liv Inger Strand
Jan Sture Skouen
Ståle Østhus
Hilde Pape
Karl Erik Lund
Ansgar Heck
Tone Cappelen
Ivar Følling
Eli Johanne Nordal
Ingrid Os
Haakon Lindekleiv
Jan Due
Lu Thuy
Tor Arne Hansen
Paul Åge Nilsen
Kari Fismen
Johan Kvalvik Stanghelle
Kristen J. Ruud
David Scheie
Emilia Kerty
Ole Morten Rønning
Lars Thommassen
David Russell
Bente Thommessen
Torgeir Bruun Wyller

Perspektiv og debatt

Rolf Johansen
Gunvor Steine Fosnes
Hilde Holm
Gunhild Løken
Kristin Englund
Kristin Jørgensborg
Øivind Skovly
Turid Dybendal
Iver Strøm
Morten G. Stiris
Redaksjonen
Per Fugelli
Bjørn Gjelsvik
Bjørn-Inge Larsen
Bjørn Guldvog
Egil Henrik Lehmann
Thore Egeland
Trine B. Haugen
Petter Gjersvik
Kirsten Osen
Kjersti Johnsrud
Marit Fjellhaug Nylund
Steinar Westin
Thor Haugerudbråten
Anne-Cathrine Braarud Næss

Aktuelt i foreningen

Ellen Juul Andersen
Hanne Støre Valeur
Kirti Mahajan Thomassen
Lise B. Johannessen
Audun Fredriksen

Oss imellom

Torgeir Engstad
Sigurd Sparr
Else Quist Paulsen
Ingvild H. Lied
Elin Enger
Susanne Sørensen Hernes

På tampen

Petter Gjersvik