Kamp mot atomvåpen i 50 år

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Norske leger mot atomvåpen minner oss i dette nummeret av Tidsskriftet om at det er 50 år siden Albert Schweitzers antiatomvåpenappeller gikk ut til verden med hjelp av NRK (Ærefrykt for livet og kampen mot atomvåpen). I appellene manet han til stans av atomprøvesprengningene som pågikk på den tiden. Han oppfordret også stormaktene til å avskaffe atomvåpen fullstendig. Schweitzers motstand mot atomvåpen var både medisinsk og etisk begrunnet. «Så vel forsøkene med som bruken av disse våpen betyr den groveste krenkelse av menneskerettighetene,» sa han. Hans appeller er innsiktsfulle, dypt alvorlige og dessverre like aktuelle i dag.

Anbefalte artikler