Kunngjøringer

Artikkel

Endring av merknad

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Sosial- og helsedirektoratet bestemt at merknaden til pkt. 1.b. i spesialistreglene i fødselshjelp og kvinnesykdommer endres og får slik ordlyd:

Med tjeneste i relevante spesialiteter menes anestesiologi, barnekirurgi, barnesykdommer, gastroenterologisk kirurgi eller urologi, hud- og veneriske sykdommer, generell indremedisin, immunologi og transfusjonsmedisin, karkirurgi, klinisk farmakologi, medisinsk genetikk, medisinsk mikrobiologi, onkologi, patologi, plastikkirurgi, psykiatri og radiologi.

De endrede spesialistregler trer i kraft umiddelbart.

Anbefalte artikler