Fortsatt noe å lære av?

Morten G. Stiris Om forfatteren
Artikkel

Jeg har ved to tidligere anledninger omtalt utelatelse av radiologer i artikler hvor radiologi har en sentral plass (1, 2). I Tidsskriftet nr. 6/2007 er det beskrevet en pasient med emfysematøs kolecystitt under vignetten Noe å lære av (3). Diagnosen ble stilt ved CT abdomen. Forfatterne har tatt seg den frihet å bruke et større avsnitt til å diskutere ulike radiologiske prosedyrer. Dette ville selvsagt ha en mer faglig og rettmessig dybde dersom en radiolog hadde vært medforfatter.

Det er i dag lett for kolleger å bruke den digitale hverdagen til å hente både bilder og beskrivelser fra RIS/PACS uten at den radiologiske avdelingen blir informert. Dette fordrer ærlige kolleger, jf. tilsvaret fra Tidsskriftets redaktør i forbindelse med et av mine tidligere innlegg (4). Jeg mener det er betimelig at de som gjennomgår innsendte manuskripter, ber om ytterligere informasjon hvis de mistenker at flere faggrupper burde vært representert i artikkelens forfatterliste.

Anbefalte artikler