Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

WHO satser på mer helsepersonell

Ifølge Verdens helseorganisasjon er det på verdensbasis behov for 4,3 millioner flere helsearbeidere for å møte kommende helsekriser på en adekvat måte (1). Bare i Afrika mangler flere enn en million helsearbeidere. Fattige land tappes for helsepersonell, som finner det mer attraktivt å arbeide i rike, industrialiserte land (2). 57 land har kritisk mangel på helsepersonell, 36 av disse landene er i Afrika sør for Sahara (1). For å bekjempe hiv/aids, malaria, tuberkulose, fødselskomplikasjoner og høy spedbarnsdødelighet trengs mer helsepersonell.

Verdens helseorganisasjon har nylig nedsatt en global arbeidsgruppe for å sørge for økte investeringer i utdanning og etterutdanning av helsepersonell i utviklingsland. Gruppens leder, Lord Nigel Crisp, som tidligere var sjef for National Health Service i Storbritannia, etterlyser en langt større internasjonal innsats, mer samarbeid mellom universiteter og andre utdanningsinstitusjoner i rike land og tilsvarende institusjoner i fattige land og mer bruk av moderne teknologi for fjernutdanning. Enkelte land, som Etiopia, India og Malawi har i gang nye, lovende prosjekter, som hvis de er vellykkede, også kan gjennomføres i andre land.

Gruppen består av helsepolitikere fra både rike og fattige land, forskere og representanter fra offentlig og privat sektor og skal blant annet samarbeide med organisasjoner innen FN-systemet, Verdensbanken, hjelpeorganisasjoner og yrkesorganisasjoner.

Anbefalte artikler