()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen går sterkt imot at resepter skal påføres opplysninger om pasientens diagnose.

  – Det vil medføre en betydelig svekkelse av pasientens personvern når apotekpersonale og andre ved hjelp av resepten får tilgang til opplysninger om diagnose, mener Legeforeningen. Vern av sensitive personopplysninger i helsevesenet er svært viktig, fordi god behandling forutsetter at pasientene gir korrekte opplysninger. Svekkes tilliten til helsevesenets behandling av opplysninger risikerer vi at pasienter kvier seg for å søke nødvendig helsehjelp eller unnlater å gi opplysninger som er viktige for riktig diagnose og behandling.

  Legeforeningen gir uttrykk for dette i en høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet. Foreningen mener det er behov for opprydding i regelverket rundt refusjon av legemidler på blå resept og at refusjonsvilkårene må være så konkrete at forskrivningen på en enkel måte kan etterleves av legene og følges opp av myndighetene. Det er også viktig at blåreseptordningen og dens regelverk må være lett å forstå for pasientene. Hele ordningen og regelverket burde vært underlagt en grundig gjennomgang.

  – Helt nye og langt enklere regler for ordningen ville redusere behovet for kostnadskrevende kontrollordninger, skriver Legeforeningen, som likevel mener at revisjonen av regelverket i hovedsak har vært vellykket sett i lys av de begrensinger som prosjektet var underlagt.

  eReseptprosjektet skal etablere et system for elektronisk overføring av resept fra forskriver til apotek og videre til myndighetene. Legeforeningen regner med at det vil kunne inkluderes løsninger i systemet som gir en bekreftelse til apotek og myndigheter om at resepten er utstedt i henhold til reglene for refusjon, uten at de underliggende detaljopplysningene gjøres kjent for andre. eReseptløsningene skal tas i bruk våren 2009. – Det er ingen grunn til å innføre en ordning som svekker pasientens personvern når myndighetenes kontrollbehov i løpet av så kort tid vil kunne tilfredstilles på en måte som også ivaretar pasienten, mener Legeforeningen.

  Les hele uttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=118903

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media