Andre tvilling har høyest risiko for perinatal død

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Studier fra andre land kan ikke nødvendigvis overføres til norske forhold hvis fødselsovervåkingen er annerledes.

  Det er ikke entydige resultater når det gjelder hvilken effekt fødselsrekkefølgen har på perinatal dødelighet for tvillinger. Feilkilder har bl.a. vært problemer med å påvise sammenheng mellom fødsel og død, og at det ikke vært tatt hensyn til svangerskapets lengde. Imidlertid har man i flere undersøkelser funnet høyere risiko for andre tvilling. I en ny tvillingstudie fra England, Nord-Irland og Wales har forskerne sett på sammenhengen mellom fødsel og perinatal død i perioden 1994 – 2003 (1).

  I den prospektive kohortstudien inngikk 1 377 par tvillinger av de 5 758 par der en eller begge døde. Det ble funnet en dobbelt så stor risiko for perinatal død for andre tvilling født til termin, sammenliknet med første tvilling.

  – En styrke ved denne studien er at man har unngått en del av de svakheter tidligere registerstudier har lidd under, men den gir likevel ingen veiledning i hvordan tvillinger bør forløses, sier klinikkoverlege Per E. Børdahl, Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

  – Det mangler data om hvordan forholdene var ved de tvillingfødslene som er undersøkt. I Norge er regelen elektronisk overvåking av fosterlydene, ultralydapparat på fødestuen, meget erfaren fødselslege til stede, og der det er mulig, to fødselsleger. Erfaringen med den store multisenterstudien av setefødsel til termin (2) gjør at vi skal være svært forsiktig med å overføre til norske forhold resultatene av studier der fødselsovervåkingen er annerledes enn i Norge, sier Børdahl.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media