Tidsskriftets beste oversiktsartikkel i 2006

Oss imellom
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Fire leger ved Akershus universitetssykehus gikk av med seieren for beste oversiktsartikkel i Tidsskriftet i 2006. Prisen er på 20 000 kroner og ble delt ut under et møte for Tidsskriftets faglige medarbeidere.

  Juryen, som besto av Petter Gjersvik, Marte Walstad og Karen Helene Ørstavik, la i sin vurdering særlig vekt på artiklenes disposisjon, fremstillingsform og lesbarhet, inkludert illustrasjonsbruk, systematikk og kildehåndtering, men aktualitet og relevans for Tidsskriftets lesere ble også tillagt stor vekt.

  Artikkelen Kikhoste – et økende problem i Norge skrevet av Susanne Gjeruldsen Dudman, Marius Trøseid, Tom Øystein Jonassen og Martin Steinbakk, sto på trykk i Tidsskriftet nr. 3/2006.

  – På grunn av vaksinering har kikhoste i mange år vært en sjelden sykdom i vårt land, men den diagnostiseres nå stadig oftere, også hos eldre. Artikkelen starter med en interessevekkende kasuistikk og tar deretter systematisk for seg epidemiologiske, mikrobiologiske og kliniske aspekter. To illustrative kurver og en nyttig tekstramme bidrar til høy lesbarhet. Artikkelen er velskrevet og med klare råd til allmennleger og andre om diagnostikk og behandling, heter det i begrunnelsen.

  Det ble også delt ut en 2. og en 3. pris, hver på 5 000 kroner. Geir Ringstad, Henrik Holmquist, Knut Brabrand, Trond Mogens Aaløkken og Truls Hauge fikk andreprisen for artikkelen CT-kolografi for påvisning av kreft og polypper i tykktarm, publisert i Tidsskriftet nr. 11/2006. Juryen påpeker at cancerscreening, blant annet av tykktarmskreft, er et meget aktuelt tema og at artikkelen har særlig interesse for allmennleger, gastroenterologer og radiologer.

  – Artikkelen bygger på litteratur fremskaffet på en systematisk måte, og i tillegg omtales kortfattet forfatternes egne kliniske erfaringer. Disposisjonen er oversiktlig, og tekst og illustrasjonsbruk svært god. Konklusjonen er balansert, heter det i begrunnelsen.

  Tredjeprisen gikk til Ketil Arne Espnes, Olav Spigset, Gerd Jorunn Møller Delaveris, Jørg Mørland og Anne Smith-Kielland for artikkelen Bruk av hurtigtester for påvisning av rusmidler i urin i Tidsskriftet nr. 17/2007. Artikkelen bygger på forfatternes egne erfaringer og omfattende litteratur og gir nyttig kunnskap til leger som er involvert i behandling og rehabilitering av rusmisbrukere. Teksten, med flere gode figurer, tabell og tekstramme, er oversiktlig og didaktisk lagt opp. Forfatterne får godt frem fordeler og begrensninger ved bruk av hurtigtester og gir klare råd om bruken av dem, mente juryen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media