Høyt hemoglobinnivå gir høyere dødelighet ved nyresvikt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Anemi på grunn av kronisk nyresvikt behandles med rekombinant erytropoietin. Men målet med behandlingen bør trolig være et hemoglobinnivå under det normale.

Kronisk nyresvikt gir anemi hovedsakelig pga. redusert syntese av erytropoietin. Pasientene behandles med rekombinant fremstilt hormon, men hvilket hemoglobinnivå man bør tilstrebe, har vært usikkert. En ny metaanalyse viser at det er gunstig at hemoglobinnivået er noe under gjennomsnittet (1). Analysen omfattet ni studier med over 5 000 pasienter. Høyere hemoglobinnivåer var forbundet med økt totaldødelighet og økt risiko for tromboembolisk sykdom og hypertensjon.

– Sannsynligvis kan sammenhengen mellom høyere hemoglobinnivåer og økt dødelighet forklares blant annet gjennom stigende viskositet av blodet. Dette påvirker både blodtrykket og trombosetendensen. Samtidig får mange av pasientene jerntilskudd, noe som kan øke oksidativt stress og risiko for inflammasjonsreaksjoner og endotelskade, sier seksjonsoverlege Branimir Draganovved Nyremedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Fra før vet vi mye om pasienter som går til dialyse. De nyere undersøkelsene som er inkludert i analysen, gir også informasjon om pasienter som har alvorlig predialytisk nyresvikt. Muligens kan vi nå få en debatt som gir oss en øvre grense for hemoglobinnivåer i retningslinjene for behandling av renal anemi. Erytropoietin er et dyrt medikament, og lavere doser vil derfor trolig også medføre lavere kostnader uten at det går ut over kvaliteten på behandlingen, sier Draganov.

Anbefalte artikler