Traumesystem i Norge

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Rapport skal sikre samordnet struktur for behandling av hardt skadde pasienter.

Rapporten Traumesystem i Norge som er utarbeidet av Helse Øst RHF, beskriver mange viktige forslag i organiseringen av behandling av hardt skadde pasienter. Legeforeningens støtter utarbeidelsen av rapporten, men mener den er mangelfull og trenger en omfattende gjennomgang. Det er bl.a. en alvorlig mangel at den ikke beskriver en helhetlig behandlingskjede. Primærhelsetjenesten og allmennlegens rolle og funksjon i den akutte fasen er også mangelfullt beskrevet, og den går heller ikke inn i problematikken rundt økende spesialisering innen kirurgi.

Les hele høringsuttalelsen: www.legeforeningen.no/index.gan?id=118904

Anbefalte artikler