Færre medlemmer enn forventet

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Jeg er noe skuffet over at Norsk samfunnsmedisinsk forening bare fikk 229 medlemmer da den ble fagmedisinsk forening, sa leder Einar Braaten på foreningens årsmøte.

Braaten viste til at yrkesforeningen – Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (LSA) – har over 750 medlemmer, og at han derfor hadde hatt forhåpninger om at medlemstallet i Norsk samfunnsmedisinsk forening skulle bli høyere.

– Vi må vel bare gå ut fra at det skyldes at mange samfunnsmedisinere jobber i kombistillinger, og derfor havnet i Norsk forening for allmennmedisin da medlemsfordelingen ble gjort, sa han. Ola Jøsendal, leder i LSA, mente at antallet også kan ha blitt påvirket av stillingskodene man bruker i registeret i Legeforeningen.

Braaten tok til orde for at foreningen må jobbe for å få flere assosierte medlemmer. Han sa at han hadde vært i kontakt med Gisle Roksund, leder for Norsk forening for allmennmedisin. – Vi er begge blitt enige om å oppfordre våre medlemmer til å inngå assosiert medlemskap i den andre foreningen, forklarte han.

For å gjøre terskelen for medlemskap lavere, vedtok derfor årsmøtet en lavere kontingent for assosierte medlemmer enn den man hadde hatt før foreningen ble fagmedisinsk forening.

Anbefalte artikler