Klorofyll mot vond lukt

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

I årene etter siste verdenskrig ble klorofyll lansert som behandling mot flere tilstander, bl.a. hypertoni og kroniske sår. Likevel var det effekten mot vond kroppslukt som var det viktigste grunnlaget for markedsføringen av slike produkter. I en artikkel i Tidsskriftet nr. 17/1953 (s. 663 – 4) ble en studie om slike midlers desodorerende effekt beskrevet.

UNDERSØKELSER OVER KLOROFYLLETS DESODORERENDE VIRKNING

Av OLE JACOB BROCH, BODIL FOSS HAUGE og KAREN MØRSTAD

(Fra Bærum sykehus, Med. avd.

Sjef: Overlæge, dr. med. Ole Jacob Broch.)

(…) På Bærum sykehus er i tiden april-mai 1953 gjort en del forsøk på objektiv vurdering av den desodorerende virkning. Teknikken har vært følgende: Pasientene ble delt i to grupper. Den ene fikk i to dager 4 tabletter av handelspreparater daglig, forsøksdagen 2 tabletter om morgenen, kl 12 spekesild med 40 g rå løk, og umiddelbart deretter på ny 2 tabletter. Den andre gruppen fikk blindtabletter, for øvrig samme fremgangsmåte. Løklukten ble vurdert av forfatterne, samt en sykepleierske, og bedømt uavhengig av hverandre, og uten at undersøkerne visste om hvilke pasienter som hadde fått de respektive tabletter. Lukten ble vurdert ca. 1/2 og 1 1/2 time etter løkmåltidet. Den ble gradert fra 0 (ingen lukt) til 3 (maks. lukt). Pasientene ble samtidig spurt om eventuell subjektiv virkning. Der var en del forskjell på angivelsen av de forskjellige undersøkere, men sjelden mer enn 1 grad. Derimot var der betydelig forskjell på de forskjellige pasienter, og særlig fra dag til annen, beroende på forskjellig innkjøp av løk.

Forsøk I. Kloryl, A/S Elfaco., inneholdende 50 mg klorofyllin. Tabellen viser en samlet karaktersum på 91 for den behandlede, og 83 for kontrollgruppen. Der er få som angir subjektiv virkning, ingen særlig forskjell i de to grupper. Den manglende subjektive effekt skyldes sikkert en betydelig skepsis blant publikum på det tidspunkt.

Forsøk II. Amplextabletter, Asche Laboratories, Ltd. (Preparatet forhandles av Marwell Hauge A/S, som opplyser at det er fremstilt etter «Gordon Young’s metode, som bl.a. bygger på ultrafiolett aktiveringsprosess». Fremstilingen er en fabrikkhemmelighet. Det hevdes i reklamen at enhver lukt skal forsvinne 30 sekunder etter en enkelt tablett per os.) Tabellen viser at den samlede karaktersum er betydelig mindre i kontrollgruppen. Det skyldes sannsynligvis at en av pasientene i denne gruppe (den siste), hadde tatt skråtobakk i munnen umiddelbart etter løkmåltidet. Løklukten ble hos ham svekket av tobakkslukten. Forsøket viser at en heller ikke etter Amplextablettene kan påvise noen som helst desodorerende virkning. (…)

Anbefalte artikler