Cytokin gir økt metastaserisiko?

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Cytokinet GM-CSF øker antall hvite blodceller, men kan trolig også gi økt risiko for skjelettmetastaser.

GM-CSF – tveegget sverd? Illustrasjon Ramin Herati

GM-CSF (granulocyttmakrofagkolonistimulerende faktor) øker produksjonen av en rekke ulike leukocytter. I en musemodell for brystkreft har man nå vist at vekstfaktorer som NF-κB fra kreftceller fører til økt nivå av GM-CSF. Dette øker osteoklastdanningen og derved beredes grunnen for vekst av osteolytiske skjelettmetastaser (1). Forskerne fant også en korrelasjon mellom proteinnivået av GM-CSF og NF-κB i skjelettmetastaser hos brystkreftpasienter.

– Et annet cytokin, G-CSF (granulocyttkolonistimulerende faktor), brukes i kreftbehandling. Dette stimulerer pasientens egenproduksjon av leukocytter i granulocyttrekken selektivt og gjør at den nøytropene fasen blir kortere under cellegiftbehandling. I motsetning til G-CSF øker GM-CSF produksjonen av flere typer hvite blodceller, sier professor Øyvind S. Bruland ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– I artikkelen diskuteres både hemning av GM-CSF som mål for ny kreftbehandling og mulige negative effekter ved eventuell bruk av cytokinet. Det er velkjent at beinvev inneholder en rekke vekstfaktorer. Når osteoklastene bryter ned bein på kommando fra kreftcellene, leder dette til økt utslipp av vekstfaktorer og dermed også økt tumorcelleproliferasjon. Dette blir en ond sirkel for pasienten. Mye forskning pågår for å stoppe denne onde sirkelen. Bisfosfonater kan gi gunstige effekter hos pasienter med skjelettmetastaser, og kan hende virker de ved å bryte nettopp denne sirkelen, sier Bruland.

Anbefalte artikler