Artikkel

SOP inviterte til pensjonsseminar

I forbindelse med en forestående revisjon av pensjonsytelsene i ordningen hadde Sykehjelps- og pensjonsordningen for leger (SOP) invitert til pensjonsseminar. Seminaret ble avholdt 12.4. 2007. Sentralstyret ble representert ved Torunn Janbu, Ottar Grimstad og Ernst Horgen.

Hvordan redusere vold mot leger?

1.11 2007 arrangerer Legeforeningen et arbeidsseminar om hvordan man kan redusere vold mot leger under yrkesutøvelse. Nyere tall viser at problemet heller er økende enn avtagende. Bakgrunnen for seminaret er et vedtak i sentralstyret fra 22.6. 2006 i etterkant av drapet på lege Stein Sjaastad. Seminaret som finner sted på Soria Moria – Senter for bærekraft, vil være tverretatlig og både juridiske og etiske problemstillinger vil bli berørt. En arbeidsgruppe er i gang med å utarbeide programmet som vil omfatte en kombinasjon av selvopplevd vold og trusler om vold og nettverksbygging med berørt etater og fremtidig arbeid. Sentrale personer innenfor feltet er invitert som deltakere, men det er også åpent for andre interesserte. Påmelding med program blir sendt ut etter sommerferien. Arbeidsgruppen håper seminaret vil ende opp i klare retningslinjer mht. samarbeid med tilstøtende organer.

Anbefalte artikler