Vaksiner – på godt og vondt

Hanne Nøkleby Om forfatteren
Artikkel

A., Allen

Vaccine

The controversial story of medicine’s greatest lifesaver. 523 s, ill. London: Norton, 2007. Pris GBP 18

ISBN 978-0-393-05911-3

Forfatteren sier i innledningen at hans interesse for vaksiner ble vakt på 1990-tallet, da han fikk høre at helcelle kikhostevaksine var blitt erstattet av en ny og sikrere vaksine. Betydde det at vaksiner ikke var sikre? Dette pirret hans journalistiske instinkter og han begynte å grave.

Resultatet er blitt en tykk og detaljert vaksinehistorie. Her beskrives både selve vaksinene, deres utvikling og utprøvning samt personene rundt dem. Boken begynner med variolisering mot kopper på 1700-tallet og går frem til vaksiner som er under utvikling i 2006. Forfatterens utgangspunkt er at vaksiner er nyttig og bra. Men samtidig avdekker han en rekke hendelser der kontrollen har vært for dårlig eller man av andre grunner har gått for fort frem og vaksinert alt for mange før komplikasjoner og risikoer ble oppdaget. Frem til forbi midten av 1900-tallet er dette en viktig og høyst forståelig bakgrunn for vaksineskepsis og aktiv motstand.

Boken gir en grundig og interessant beskrivelse av amerikansk antivaksinebevegelse gjennom de siste 30 årene. Alle kjente beskyldninger om vaksineskader er med her. Det kan se ut til at de fleste frontfigurene selv har barn som i tidlig alder har fått «utforståelige» lidelser – krampetilstander, andre former for hjerneskader eller autisme, for å nevne noe. De har startet jakten på årsaken og endt opp med vaksinene. For svært mange knyttes det sammen med en generell tro på alternativ medisin, forståelig nok i en fortvilet situasjon der skolemedisinen har lite å bidra med. Det har ført til en sterk allianse mellom vaksinemotstand og homøopati eller andre former for naturmedisin.

Forfatteren beskriver først og fremst forholdene i USA. Bølgene har utvilsomt gått mye høyere der enn i europeiske land. Det skyldes delvis at mye av vaksineutviklingen, inkludert feilsalgene, har foregått der. Men så vel amerikansk vaksinepolitikk, med påbudt vaksinasjonsprogram og kamp om retten til å avstå, samt et helsevesen preget av rettssaker om feilbehandling og mulighet til store erstatninger, kan ha bidratt til at frontene er blitt ekstra harde. Et kort avsnitt roser konsekvensene av britisk vaksinepolitikk, med frivillig vaksinering, sterk vektlegging av behov før nye vaksiner introduseres og kartlegging av brukernes oppfatning og behov i forsøk på å imøtekomme dem.

Boken er først og fremst et stykke medisinsk historie. Men leger som har vaksiner som en viktig del av sitt arbeidsfelt og ønsker å forholde seg til så vel tilhengere som motstandere på en god måte, kan her finne bakgrunnsstoff som gir innsikt i og forståelse for hvorfor ting er blitt som de er blitt.

Anbefalte artikler