Nedgang i hiv/aids i Zambia

Doktoravhandlinger
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Det har vært en markant nedgang i spredningen av hivviruset i Zambia de siste ti årene. Nedgangen er særlig stor blant unge menn og kvinner med utdanning utover grunnskole.

  Forskningsarbeidet til Charles Michelo ved Universitetet i Zambia og Senter for internasjonal helse ved Universitetet i Bergen, viser også at det blant de aller fattigste og de med lavest utdanning var lite tegn til endring i spredningen av hivviruset.

  Hans avhandling Trends and determinants of HIV prevalence in Zambia: Evidence from surveys in selected communities er basert på store befolkningsstudier i enkelte by- og landområder i Zambia, som er hardt rammet av hiv. Her er rundt 16 % av voksne menn og kvinner under 50 år smittet, og hiv er årsak til rundt 60 % av alle dødsfall.

  Michelo ønsket å finne ut hvordan smittespredning endres over tid, og hva som er årsak til disse endringene.

  Nedgangen blant unge menn og kvinner med utdanning viste seg å ha en klar sammenheng med redusert risikoatferd, blant annet færre seksualpartnere, økt bruk av kondom og senere barnefødsler. Forskningsarbeidet konkluderer også med at det kan føre til uheldige feilberegninger av smittetrender i den generelle befolkningen dersom man kun studerer utviklingen blant gravide kvinner, noe som er den aller mest brukte metoden.

  Charles Michelo disputerte for Ph.D-graden 2.2. 2007.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media