Oppnevninger

Artikkel

Akademikerne kommune

Knut Aarbakke, fagsjef i Forhandlings- og helserettsavdelngen er oppnevnt som Legeforeningens representant i Akademikerne kommune, med direktør Anne Kjersti Befring som vararepresentant. Valget gjelder frem til neste ordinære rådsmøte i Akademikerne oktober/november 2008.

Smertebehandling

Sentralstyret har oppnevnt en arbeidsgruppe for revisjon av Retningslinjer for smertebehandling i Norge med følgende representanter: Rae Bell, Norsk anestesiologisk forening, Karin Øyer Forseth, Norsk revmatologisk forening, Trine Bjørner, Norsk forening for allmennmedisin, Rune Svendsen, Norsk kirurgisk forening, Jan Henrik Rosland, Norsk forening for palliativ medisin, Per Halvard Staff, Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering samt en representant fra henholdsvis Norsk barnelegeforening, Norsk nevrologisk forening, Norsk psykiatrisk forening og Norsk nevrokirurgisk forening.

Godt legevaktsarbeid

Ola Jøsendal, Leger i samfunnsmedisinsk arbeid (leder), Ole Johan Bakke, Norsk samfunnsmedisinsk forening, Kari Sollien, Allmennlegeforeningen, Helen Brandstorp, Norsk forening for allmennmedisin, Lars Nesje, Legeforeningens utvalg for prehospital akuttmedisin er oppnevnt til en arbeidsgruppe som skal utarbeide faglig organisatoriske retningslinjer for legevakt og godt legevaktsarbeid.

Tariffutvalget

Ragnhild Øydna Støen er oppnevnt som fast medlem av tariffutvalget for privat praksis frem til 31.8. 2007.

Anbefalte artikler