To metoder for assistert befruktning

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

En enklere form for assistert befruktning kan være like effektiv og mindre kostbar enn den tradisjonelle, viser en randomisert studie – men resultatene er vanskelig å tolke.

Omtrent halvparten av de ufrivillig barnløse oppnår graviditet ved assistert befruktning, men det er en utfordring å finne frem til metoder som er mindre kostbare, mindre plagsomme og som reduserer forekomsten av flerlingfødsler.

I en nederlandsk studie med 404 pasienter sammenliknet man to metoder for assistert befruktning, hvorav den ene betegnes som «mild» (1). Denne gruppen fikk behandling med en gonadotropinfrigjørende hormonantagonist og implantert ett embryo. Den andre gruppen fikk tradisjonell behandling, dvs. gonadotropinfrigjørende hormonagonist og to overførte embryoer. Alle fikk i tillegg behandling med follikkelstimulerende hormon, men over kortere tid i den første gruppen.

I løpet av ett år hadde omkring 40 % i begge grupper født ett eller flere barn til termin. I 13 av svangerskapene var det tvillinger blant dem som fikk overført to embryoer, mot ett tvillingpar i den andre gruppen. Den mildere behandlingsmetoden var omtrent 20 % rimeligere enn den tradisjonelle.

Seksjonsoverlege Tom Tanbo ved Kvinneklinikken, Rikshospitalet, synes resultatene er vanskelig å tolke. – I studien blander man sammen to ulike aspekter ved assistert befruktning. På den ene siden har man antall embryoer som settes inn i livmoren, og på den andre siden hvilken form for hormonstimulering man velger for å påvirke modningen av eggcellene. Det rimelige ville være at begge gruppene bare fikk implantert ett embryo, for så å sammenlikne de to stimuleringsregimene, og å fryse ned samme mengde embryoer for begge grupper.

Tanbo liker ikke uttrykket «mild» behandling. – Dagsdosen med hormoner var helt lik i de to gruppene, selv om den første gruppen fikk behandling over noe kortere tid, påpeker han.

Anbefalte artikler