Minileder

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Trine B. Haugen
Åslaug Helland
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Erlend Hem
Preben Aavitsland
Malin Eberhard-Gran
Trond Flægstad

Medisin og vitenskap

Lin Vigdis Brauteset
Ernst Arne Høiby
Gaute Syversen
Pål Surén
Karl-Olaf Wathne
Frode Næss
Andreas Oerleke
Ole Tjomsland
Lotta Halvorsen
Hilde Nerum
Pål Øian
Tore Sørlie
Fredrik Hellem Schjesvold
Malvin Sjo
Jon-Magnus Tangen
Jens Hammerstrøm
Lorentz Brinch
Tale Norbye Wien
Claus Klingenberg
Wenche Helene Andersen
Ragnar Eriksen
Bjørn Westre
Kåre Bergh
Gunnar Qvigstad
Dag Kristen Solberg
Helge Refsum
Pål André Holme
Annika Elisabet Michelsen
Helge Stormorken

Perspektiv og debatt

Andreas Barratt-Due
Eldrid Langesæter
Arild Lian
Guri Amundsen
Andreas Joner
Lars Helling
Jørgen Folkersen
Else Høibraaten
Kåre I. Birkeland
Eili Tranheim Kase
Per Brandtzæg
Ståle Eskeland
Randi Rosenqvist
Dag Viljen Poleszynski
Iver Mysterud
Torunn Janbu
Gunnar Saunes
Jan M. Bjordal
Atle Klovning
Lars Slørdal
Even Lærum
Kjersti Storheim
Olav Flaten
Steinar Thoresen
Charlotte Haug
Charlotte Haug
Olav F. Münter Sellevold
Paolo Pelosi
Karen Helene Ørstavik

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen
Elisabeth Huitfeldt
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Magnus Myntevik
Erik Wærnes
Einar Zwaig
Fredrik Langballe

På tampen

Loveleen Rihel Brenna