Til pasienten med irritabel tarm

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Moriarty, KJ.

  Forstå irritabel tarm

  145 s, ill. Oslo: Exlibriz, 2007. Pris NOK 99

  ISBN 978-82-8173-028-1

  Her er omfattende informasjon til mennesker med irritabel tarm. Forfatteren er engelsk gastroenterolog. Første utgave kom på engelsk i 2001 og er senere revidert. Per Olav Vandvik, som har gjort sitt doktorgradsarbeid om irritabel tarm-syndrom i allmennpraksis, har vært konsulent ved den norske oversettelsen. Boken er planlagt solgt på norske apoteker.

  Målgruppen er pasienter med syndromet. Formatet er lite og hendig, og tallrike gode illustrasjoner gjør teksten luftig. Den er skrevet i du-form og er lett forståelig for ikke-medisinere. Oppslagsregisteret er omfattende. Vandvik supplerer teksten med undersøkelser fra norske forhold. Disse virker utdypende og berikende. Gjennom ti kapitler gjennomgås irritabel tarm-syndrom – anatomien i mage-tarm-tractus, symptomer, årsaker, prognose og behandling. Forstoppelse og diaré omtales særskilt – med konkrete kostholdsråd som er relevante for norske forhold. Hvert kapittel avsluttes med en punktvis oppsummering. Den røde tråden er at irritabel tarm-syndrom er ufarlig, men plagsomt, og at man ikke kan regne med å bli kvitt sine plager fullstendig og må finne måter man best kan leve med sykdommen på.

  Personer med irritabel tarm-syndrom har mange uriktige forestillinger om sin sykdom, og behovet for informasjon er stort og etterspurt. Denne utgivelsen er et fint bidrag i behandlingen. Et stort pluss er at den også omhandler ekstraintestinal komorbiditet, og her vil mange med irritabel tarm-syndrom nikke gjenkjennende. Bokens største styrke er at den er omfattende, men det er kanskje også dens svakhet. Veldig mange utredningsmetoder og behandlingsformer omtales, og flere av dem er mindre relevante for norske forhold. Man sikrer seg i tillegg stadig mot at det kan ligge alvorlig sykdom bak symptomene slik at leseren av og til mister den røde tråden – at irritabel tarm-syndrom ikke er farlig og at utredningen hos de fleste ikke trenger å være omfattende.

  Konklusjon: Dette er et fint og etterlengtet hjelpemiddel til selvhjelp for pasienter med irritabel tarm-syndrom og deres pårørende.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media