Fornøyd med legen som aldri før

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Aldri før har så mange av Ola og Kari Nordmann følt at de får god behandling hos legen. I en ny måling sier ni av ti seg helt eller delvis enig.

Vi er mer fornøyd med legen vår, enn noen gang. Illustrasjonsfoto Colourbox

I opinionsundersøkelsen som Respons har gjort for Legeforeningen, og som ble offentliggjort på landsstyremøtet, var hele 76 % av de spurte helt enige i påstanden om at de var tilfreds med den behandlingen de fikk sist de var hos lege. 15 % var delvis enig. Dette er de høyeste tallene som er målt siden man startet med slike målinger i 1995.

– Det siste året har vi sett mange avisoppslag om reduksjon av helsetjenestetilbud ved sykehusene. Sykehuslegene står på for å skjerme pasientene mest mulig. Fastlegene får stadig flere oppgaver og har svært travle dager. Da er det gledelig at pasientene er fornøyde. Det gir inspirasjon til fortsatt å stå på, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Mer enn åtte av ti er helt eller delvis enig i påstanden om at leger i Norge gjør en god jobb. Også dette tangerer det høyeste tallet siden målingene startet. Det er de under 30 år og trøndere som har størst tiltro til legene.

– Leger tar ansvar, er engasjerte i jobben sin og opptatt av at arbeidsforholdene gir muligheter for å gjøre en god jobb og også utvikle faget. Da er det veldig hyggelig å få en så positiv tilbakemelding. Jeg takker for tilliten og håper vi i fremtiden kan fortsette å vise at vi gjør jobben vår på en slik måte at vi fortjener det gode resultatet, sier president Janbu.

Anbefalte artikler