Delte meninger om legemidler ved ryggsmerter

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  I Tidsskriftet nr. 7/2008 refererer Erlend Hem (1), med bakgrunn i retningslinjer fra et ekspertpanel oppnevnt av American Pain Society og American College of Physicians (2), at «en rekke legemidler har god effekt ved korsryggssmerter». Mer spesifikt hevdes det at «det var god dokumentasjon for ikke-steroide antiinflammatoriske midler, paracetamol og muskelrelaksantia ved akutte korsryggssmerter, mens det samme var tilfellet for trisykliske antidepressiver ved kroniske korsryggssmerter» (1).

  For paracetamol medfører dette ikke riktighet. På bakgrunn av vår nettkommentar til de amerikanske retningslinjene i Annals of Internal Medicine (3) er evidensgraden for paracetamol nå blitt redusert fra «good» til «fair» i et påfølgende erratum fra de amerikanske forfatterne (4).

  Ellers er det etter vårt syn høyst usikkert hvorvidt NSAID-preparater, muskelrelaksantia og trisykliske antidepressiver har «god effekt» ved uspesifikke korsryggssmerter. Studier viser at disse medikamentene i beste fall har beskjedne effekter, av tvilsom klinisk relevans, men de har bivirkninger som kan overskygge eventuelle positive effekter. Etter vår mening er medikamentanbefalingene i amerikanske (2) og norske (5) retningslinjer ikke understøttet av tilfredsstillende vitenskapelig dokumentasjon.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media