Oksygen i behandlingen av barn i Malawi

Oda Riska Om forfatteren
Artikkel

Omtrent to millioner barn dør av pneumoni hvert år (1). Hypoksemi hos barn med alvorlig pneumoni femdobler dødsrisikoen. Likevel var oksygen ikke tilgjengelig ved de fleste barneavdelinger ved sykehus i Malawi (2).

I 2003 distribuerte The Child Lung Health Programme oksygenkonsentratorer til barneavdelingene ved alle distriktssykehus i landet. I tillegg øvde de ansatte på bruk, vedlikehold og reparasjon av konsentratorene. Nå foreligger resultatene av den første evalueringen av bruken av slike oksygenkonsentratorer på over ti år (2).

Det viste seg at oksygen ble brukt mye mindre enn forventet. Det var flere årsaker til dette. Noen foreldre motsatte seg behandling med oksygen fordi de trodde barnet kunne dø av det. Men hovedsakelig var problemet mangel på ressurser og hyppig utskiftning av sykepleiere. Opplæring av nytt personell ble dermed en utfordring.

Å gjøre oksygenbehandling tilgjengelig for barn i utviklingsland er både mulig og viktig for å redusere dødeligheten av pneumoni, konkluderer forfatterne. Hvorvidt man skal lykkes med et slikt system, er avhengig av jevnlig vedlikehold av konsentratorene og jevnlig trening av ansatte – både sykepleiere og personell som reparerer utstyret.

Anbefalte artikler