Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Hege Katrin Ugland, Ph.D. Role and regulation of the cell cycle machinery in lymphoid cells and mesenchymal stem cells. Utgår fra Universitetet i Oslo, Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for biokjemi. Disputas 6.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Göran Landberg, Center for molekylær patologi, Lunds Universitet og Malmö Universitetssjukhus, Randi Syljuåsen, Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet, og Joel Glover, Avdeling for fysiologi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Heidi Kiil Blomhoff.

Stein Arne Øvre, Ph.D. Acetabular fractures. Classification, outcome instruments and prognostic factors. Utgår fra Ortopedisk senter, Ullevål universitetssykehus. Disputas 8.5. 2008.

Bedømmelseskomité: John F. Keating, Edinburgh Orthopaedic, Royal Infirmary of Edinburgh, Storbritannia, Pål Benum, Ortopedisk avdeling, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Inger Holm, Seksjon for helsefag, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Olav Røise.

Elin Ødegaard, Ph.D. Ovarian carcinomas and borderline ovarian tumors – molecular markers and operative treatment. Utgår fra Kvinneklinikken, Ullevål universitetssykehus. Disputas 8.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Helga Salvesen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen, Bjørn Hagen, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og Sverre Heim, Radiumhospitalet.

Veiledere: Annetine Staff og Ben Davidson.

Truls Martin Straume-Næsheim, Ph.D. Head impacts in football. Utgår fra Senter for idrettsskadeforskning, Norges idrettshøgskole. Disputas 9.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Paul McCrory, Centre for Health, Exercise and Sports Medicine, University of Melbourne, Australia, Tor Ingebrigtsen, Nevrokirurgisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø, og Inger Holm, Seksjon for helsefag, Institutt for sykepleievitenskap og helsefag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Roald Bahr.

Mi Mong Tran Nguyen, Ph.D. Synaptiske interaksjoner mellom nerveceller og gliaceller. Utgår fra Forsvarets forskningsinstitutt. Disputas 9.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Mats Sandberg, Institut för biomedicin, Göteborgs universitet, Ivar Walaas, Nevrokjemisk laboratorium, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og Hege Thoresen, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.

Veileder: Bjørnar Hassel.

Joseph Andrew Sexton, Ph.D. Algorithmic modeling, with emphasis on measurement error and incomplete data. Utgår fra Avdeling for biostatistikk ved Institutt for medisinske basalfag. Disputas 15.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Leonard Stefanski, North Carolina State University, Geir Storvik, Universitetet i Oslo, og Ole Christian Lingjærde, Universitetet i Oslo.

Veileder: Petter Laake.

Qinghua Wu, Ph.D. Current knowledge about successful and promising molecular targets in the treatment of cancer, with special reference to angiogenesis. Utgår fra Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Disputas 16.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Jie Zheng, Avdeling for patologi, Beijing universitet, Kina, Lars A. Akslen, Gades Institutt, Seksjon for patologi, Universitetet i Bergen, og Aud Svindland, Patologisk-anatomisk laboratorium, Aker universitetssykehus.

Veileder: Jahn M. Nesland.

Stine Henrichson Kresse, Ph.D. Chromosomal aberrations in human sarcomas identified using genomic microarrays. Utgår fra Tumorbiologisk avdeling, Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet. Disputas 20.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Irene Andrulis, Samuel Lunenfeld Research Institute, Toronto, Canada, Matt van de Rijn, Department of Pathology, Stanford University Medical Center, USA, og Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Ola Myklebost.

Erik Hankø, dr.med. Bilirubin and brain toxicity. Utgår fra Pediatrisk forskningsinstitutt, Rikshospitalet. Disputas 22.5. 2008.

Bedømmelseskomité: William J. Cashore, Women and Infants’ Hospital of Rhode Island, USA, M. Jeffrey Maisels, Department of Pediatrics, William Beaumont Hospital, Royal Oak, USA, og Britt Nakstad, Barneavdelingen, Akershus universitetssykehus.

Veiledere: Thor Willy Ruud Hansen og Terje Rootwelt.

Tom Nilsen Hoel, dr.med. Cardiac surgery, extracorporeal circulation, and the systemic inflammatory response. Utgår fra Fakultetsdivisjon Rikshospitalet. Disputas 23.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Anders Jeppsson, Verksamhetsområde Thoraxkirurgi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Theis Tønnessen, Thoraxkirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus, og Ellen Schlichting, Bryst og endokrinkirurgisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

Veileder: Jan Ludvig Svennevig.

Milada Mahic, Ph.D. Insight into the life and action of adaptive regulatory T cells. Utgår fra Bioteknologisenteret i Oslo. Disputas 23.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Jane Hoyt Buckner, Benaroya Research Institute, Virginia Mason Research Center, Seattle, USA, Ludvig A. Munthe, Immunologisk institutt, Rikshospitalet, og Finn-Eirik Johansen, Institutt for patologi, Rikshospitalet.

Veileder: Kjetil Taskén.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Endre Dyrøy, dr.philos. Anti-inflammatory effects of bioactive fatty acids in relation to atherosclerosis. Utgår fra Lipidgruppen, Institutt for indremedisin. Disputas 7.5. 2008.

Grethe Halvorsen, Ph.D. Kompromisset om barnemat: mellom helse, handel, rett og politikk. Utgår fra Sosiologisk institutt, med arbeidssted Stein Rokkan senter for flerfaglige samfunnsstudier. Disputas 18.5. 2008.

NTNU

Sven Peter Näsholm, Ph.D. Ultrasound beams for enhanced image quality. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 30.4. 2008.

Bedømmelseskomité: Stuart Foster, University of Toronto, Canada, Lars Hoff, Høgskolen i Vestfold, og Hans G. Torp, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Bjørn Angelsen.

Jon Ståle Ritland, Ph.D. Primary open-angle glaucoma and exfoliative glaucoma. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 22.5. 2008. Bedømmelseskomité: Liv Kari Drolsum, Ullevål universitetssykehus, Eva Forsman, Finland, og Geir Bråthen, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Veileder: Tor Elsås.

Sigrid Botne Sando, dr.med. Alzheimer’s disease in central Norway. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 23.5. 2008. Bedømmelseskomité: Marwan I. Hariz, Unit of Functional Neurosurgery, London, Svein Ivar Mellgren, Universitetet i Tromsø, og Ursula Sonnewald, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Veileder: Linda White.

Parvinder Kaur, Ph.D. Cellular and molecular mechanisms behind methylmercury-induced neurotoxicity. Utgår fra Det medisinske fakultet. Disputas 26.5. 2008.

Bedømmelseskomité: T.W. Clarkson, University of Rochester, New York, Cristina Suñol, Consejo Superior de Investigaciones Cientificas, Spania, og Bjørn Hilt, St. Olavs Hospital.

Veileder: Tore Syversen.

Universitetet i Tromsø

Universitetet i Tromsø

http://uit.no/nyheter/pressemeldinger/

Toril Kolås, Ph.D. Cesarean deliveries in Norway. Indications, complications and neonatal outcome. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Disputas 15.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Per Olofsson, Institutionen för kliniska vetenskaper, Avdeling for obstetrik och gynekologi, Kvinnoklinikken, Lunds Universitet, Finn Egil Skjeldestad , Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet/Sintef Helse, og Anne Ørbo, Avdeling for patologi, Institutt for medisinsk biologi, Universitetet i Tromsø.

Bente Bryhni, dr.med. Insulin release and insulin action in ageing. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Disputas 23.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Bjørn Zethelius, Department of Public Health and Caring Sciences/Geriatrics, Uppsala, Ingrid Os, Nyremedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, og Inger Marie Dahl, Medisinsk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Gunnar Knutsen, Ph.D. Cartilage repair – the use of chondrocytes and bonemarrow cells in cartilage repair. Utgår fra Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet. Disputas 23.5. 2008.

Bedømmelseskomité: Ernst B. Hunziker, ITI Research Institute for Dental and Skeletal Biology, Bern, Anders Mølster, Department of surgical sciences, Universitetet i Bergen, og Rune Hennig, Nevrokirurgisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø.

Anbefalte artikler