KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjon

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt at Akuttmedisinsk eining ved Voss sjukehus, Helse Bergen HF, godkjennes som gruppe II utdanningsinstitusjon for inntil 18 måneders tellende tjeneste i relasjon til spesialistreglene i anestesiologi.

Vedtaket gjelder fra 28.4. 2008.

Endringer i spesialistreglene i allmennmedisin

Helsedirektoratet har i brev av 2.4. 2008 fattet følgende vedtak vedr. endringer i spesialistreglene i allmennmedisin:

Presisering av kravet til legevakter i videreutdanningen:

Legevakt skal gjennomføres utenom kontorenes vanlige åpningstid og ha en varighet på minst seks timer.

Endring av obligatoriske kurspoeng i videreutdanningen:

Grunnkurs A og B er nå utvidet til minimum 35 poeng per kurs, slik at de fire obligatoriske grunnkursene til sammen utgjør 130 poeng. Poengkravet til emnekursene reduseres derfor fra 110 til 100 poeng.

Tilføyelse av to punkter under Valgfrie poeng:

Deltakelse i forskningsprosjekter med allmennmedisinsk relevans etter søknad (1 poeng/time) – 120 poeng

Selvstendig forskning med allmennmedisinsk relevans på postdoktornivå (40 poeng/måned) – 120 poeng

Endringene trer i kraft straks.

Anbefalte artikler