()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi takker Jon Lekven for engasjement i en viktig sak. Det er behov for debatt om riktig bruk av ressurser innen helsetjenesten. Det gjelder debatter om fordeling mellom primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, prioriteringsdebatter – og debatter om fordeling mellom helseregionene.

  Legeforeningen ser at det er behov for å presisere høringsuttalelsen om Magnussen-utvalgets utredning. Det har vi fått flere tilbakemeldinger på og er glad for forhåpentligvis å kunne klargjøre høringssvaret. Høringsuttalelsen er, i tråd med hvordan høringsarbeid gjennomføres i Legeforeningen, skrevet på bakgrunn av høringssvar innkommet fra foreningens forskjellige avdelinger og en sluttbehandling i sentralstyret.

  Et viktig budskap er at Legeforeningen støtter en omfordeling av basisbevilgningen i tråd med Magnussen-utvalgets utredning. Noen temaer må likevel utredes mer – slik det også uttrykkes i utvalgets rapport. Dette betyr ikke at Legeforeningen mener man skal vente på en ny offentlig utredning. De kunnskapshullene som utvalget selv påpeker, må det jobbes videre med frem til iverksetting av modellen. Dette gjelder innarbeiding av viktige områder som forskning, utdanning og nasjonale kompetansesentre. Disse må ses i forhold til inntektsfordelingssystemet og finansieringsordningene for sykehus. Legeforeningen vil sterkt oppfordre til at det arbeidet settes i gang straks.

  Omfordelingen av midler bør fortrinnsvis skje gjennom fordeling av fremtidige økte inntekter. Det vil si at inntektene til Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest må økes, men uten nødvendigvis umiddelbart å kutte tilsvarende til Helse Sør-Øst – og vi må se på behovet for omfordeling. Omfordeling og omstilling bør skje over noe tid.

  PDF
  Skriv ut
  Relaterte artikler

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media