R. Rosenqvist svarer:

Randi Rosenqvist Om forfatteren
Artikkel

Jeg fastholder at jeg synes det å bruke uttrykket «villede retten» er «noe sterkt» fordi det av mange vil oppfattes som en viljeshandling. Poenget med min opprinnelige kronikk var at sakkyndige må dokumentere hvorledes det faglige skjønn er fremkommet, og at de vil måtte oppleve at deres faglige skjønn blir diskutert og overprøvd. Enten fordi faget utvikler seg, eller fordi andre har andre oppfatninger om de medisinske sammenhenger og sannsynligheter.

Sakkyndigvurderingene i Torgersen-saken var ikke dokumentert og begrunnet på det vis jeg mener er ønskelig, men sannsynligvis ikke dårligere enn mange andre sakkyndigvurderinger på den tid. Jeg håper vi har en mer transparent sakkyndighet i dag.

Anbefalte artikler