Legeforeningen i mediene

Artikkel

Legeforeningens høringsuttalelse til Magnussen-utvalget leses som en støtte til Helse Sør-Øst i kampen om helsemilliardene. Foreningens egne medlemmer utenfor Sør-Østlandet frykter at skjevfordelingen ikke rettes opp. I høringsuttalelsen som er sendt Helse- og omsorgsdepartementet, understrekes behovet for flere utredninger før utvalgets konklusjoner eventuelt gjennomføres. Helge Bjørnstad Pettersen, leder i Sør-Trøndelag legeforening, og Randulf Søberg, tillitsvalgt for legene ved St. Olavs Hospital, understreker at Magnussen-utvalget må følges opp så snart som mulig, og at flere utredninger som Legeforeningen sentralt ønsker, ikke er nødvendig.

(Adresseavisa 19.5. 2008)

Dagbladet hadde 20. mai oppslag om Legeforeningens opinionsundersøkelse som ble presentert på en pressekonferanse under landsstyremøtet. – Legene har blitt mer mennesker, de ser på oss pasienter som likeverdige mer enn de gjorde før, sier Ole Henrik Gram til Dagbladet. Han undersøkes av overlege Martine Enger ved Oslo legevakt. – Jeg tror en økende legetilfredshet også har med bedre kommunikasjon å gjøre. Vi har blitt flinkere til å informere og å trekke pasienter med i vurderingen. De fleste leger har et stort engasjement, det er en inspirasjon når pasientene er fornøyd, sier Martine Enger.

(Dagbladet 20.5. 2008)

Legeforeningens president Torunn Janbu tror ikke på tallene som ble presentert i Dagens næringsliv 21. mai, der det fremgår at det er enorme produktivitetsforskjeller mellom norsk og finsk helsepersonell. Hun mener tilstanden ved finske sykehus lyder som «et gufs fra fortiden». Presidenten sier samtidig at det er en ønskedrøm for norske kirurger å stå i operasjonsstuen en hel dag, men at det ikke er mulig. Presidenten og Legeforeningen bestrider at tallene Deloitte har hentet inn for arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er riktige. Hun sier at den finske legeforeningens tall viser at legedekningen i Norge og Finland er «omtrent lik» per innbygger, og har fått bekreftet fra Finland at dataene samlet inn gjennom finske Stakes er betydelige lavere enn de faktiske tallene.

(Dagens Næringsliv 22.5. 2008)

Det har lenge vært antatt at leger ofte friskmelder fra mandager, men hvor vanlig denne praksisen er, har ikke vært undersøkt tidligere. Nå viser en ny rapport fra NAV at 61 % av alle sykmeldte blir friskmeldt fra mandag. Hvis man antar at alle de ekstra friskmeldingene på mandag skyldes en for sen friskmelding, så betyr det en årlig kostnad på rundt 90 millioner kroner, ifølge rapporten. Gisle Roksund, leder i Norsk forening for allmennmedisin, mener friskmeldinger på mandager og ved starten av måneden like gjerne kan være en «for tidlig» friskmelding som «for sen» medisinsk sett.

(VG 19.5. 2008)

Anbefalte artikler