Defibrillator i hjemmet gir ikke lavere dødelighet

Are Brean Om forfatteren
Artikkel

Å utplassere defibrillator hjemme hos infarktpasienter hadde ingen effekt på totaldødeligheten.

Amerikanske forskere har undersøkt hvorvidt utplassering av defibrillator hjemme hos risikopasienter vil kunne gi redusert dødelighet (1). Av en gruppe på 7 000 personer som alle hadde gjennomgått fremreveggsinfarkt og som ikke var kandidater for implantering av defibrillator, ble halvparten randomisert til å få utplassert defibrillator i hjemmet.

I løpet av en median oppfølgingstid på 37 måneder døde 450. Bare 36 % av dødsfallene ble vurdert til å skyldes mulig defibrillerbar rytmeforstyrrelse. 58 av de 117 dødsfallene som skjedde i hjemmet, ble observert av pårørende. Defibrillatoren ble benyttet hos 32 pasienter, og kun fire av disse overlevde til utskrivning fra sykehuset.

– Selv om studien er spennende og aktuell, ga ikke studiekonseptet redusert dødelighet, sier Kjetil Sunde ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus.

– I studien ble høyrisikopasientene ekskludert. Dødsfallene var også langt færre enn antatt, og de pårørende var ofte ikke til stede. Det er liten hjelp i en defibrillator hvis brukerne ikke er der. Likevel kan dette være et mulig tiltak for å bedre den lokale redningskjeden slik at flere mennesker kan reddes ved hjertestans. Utfordringen er å identifisere dem som kan ha nytte av det, sier Sunde.

Anbefalte artikler