Bevisstløs, puster ikke normalt...

Bård E. Heradstveit Om forfatteren
Artikkel

Resuscitasjonsråd, Norsk

Norsk grunnkurs i avansert hjerte-lungeredning

Håndbok for kursleder. 39 s + 83 s + CD, ill. Stavanger: Norsk Resuscitasjonsråd, 2007.

Dette er en lærebok for helsepersonell som er involvert i behandling av hjertestans hos voksne. Etter å ha tilegnet seg innholdet skulle leseren ha sikret seg en bra teoretisk forståelse for å behandle hjertestanspasienter på en god måte. Teksten er ledsaget av flotte illustrasjoner i farger.

Boken er systematisk bygd opp og gir en gjennomgang av oppdaterte retningslinjer for avansert hjerte-lunge-redning. Av nyttig bakgrunnsinformasjon nevnes bl.a. hvorfor de norske nasjonale anbefalingene avviker fra de europeiske. Videre blir alt fra etiologi, anatomi, spesielle årsaker til hjertestans via bruk av hjelpemidler og medikamentbruk til hva som gjøres etter vellykket resuscitering gjennomgått.

Her bør spesielt nevnes bruk av kapnografi under hjerte-lunge-redning, noe som fortjener økt implementering. Forfatterne gir også bra omtale av vanskelige temaer som avslutning av behandlingen og ikke minst når man kanskje skal avstå fra å begynne.

Det er vanskelig å forholde seg passiv under lesingen, da hvert kapittel avsluttes med kontrollspørsmål. Dette sikrer en aktiv og bevisst holdning til stoffet.

Teksten er lettlest og fungerer bra enten man møter stoffet for første gang eller bare trenger en oppfriskning.

Anbefalte artikler