Endring i pasientrettighetsloven

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  1. mai i år trådte det i kraft endringer i samtykkebestemmelsen i pasientrettighetsloven § 4-6.

  Helsehjelp kan bare gis med pasientens samtykke, med mindre det foreligger lovhjemmel eller annet gyldig rettsgrunnlag for å gi helsehjelp uten samtykke. Pasientrettighetsloven § 4- 6 regulerer adgangen til å gi helsehjelp når myndig person ikke har samtykkekompetanse (1).

  Etter lovendringen fremgår det nå klart at det er helsepersonell, og ikke pårørende, som skal beslutte å iverksette helsehjelp som innebærer et alvorlig inngrep på vegne av myndige som ikke har samtykkekompetanse. Lovendringen innebærer en klargjøring av ordlyden som bringer lovteksten i samsvar med forarbeidene. Det er fortsatt en forutsetning at helsehjelpen antas å være i pasientens interesse og at det er sannsynlig at pasienten ville ha gitt tillatelse til slik hjelp. På bakgrunn av at beslutningsmyndigheten nå uttrykkelig er lagt til helsepersonell, forutsetter bestemmelsen at helsepersonell skal innhente informasjon fra pasientens pårørende dersom dette er mulig. Helsepersonell som beslutter helsehjelp skal også rådføre seg med annet helsepersonell.

  Bestemmelsen pålegger også helsepersonell som beslutter helsehjelp til myndig person uten samtykkekompetanse, å journalføre hva nærmeste pårørende har opplyst og hva annet helsepersonell har ment.

  Les mer: www.legeforeningen.no/?id=144389

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media