Vil sikre bedre og likt tilbud i psykiatrien

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Én av fire nordmenn tror ikke de vil få den helsehjelpen de vil ha behov for dersom de skulle få en psykisk lidelse. Det viser opinionsundersøkelsen som ble presentert på landsstyremøtet.

  Faksimile av statusrapporten
  Faksimile av statusrapporten

  – Vi må sikre at folk gis like muligheter over hele landet. Antall psykiatere og spesialister i klinisk psykologi varierer betydelig blant de nærmere 70 distriktspsykiatriske sentrene. Det samme gjelder hvor mange pasienter som blir ferdigbehandlet, hvor ofte pasienten er inne til konsultasjon og hvilken faglig profil behandlingstilbudet har, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

  På landsstyremøtet i mai ble den nye statusrapporten Lokalsykehusfunksjoner i psykisk helsevern presentert, sammen med en opinionsundersøkelse som Respons har utført for Legeforeningen. Foreningen fremmer i rapporten et sett med krav som helseforetakene må kunne oppfylle for å yte faglig gode lokalsykehustjenester i psykiatri (1). Terskelen for å gi øyeblikkelig hjelp til pasienter med psykiske lidelser er for høy i spesialisthelsetjenesten, skrev blant annet Legeforeningen i en pressemelding om rapporten.

  – Pasienter med psykiske lidelser må gis en likeverdig tilgang til øyeblikkelig hjelp fra spesialisthelsetjenesten som somatisk syke ved akutt sykdom eller krise. Pasientene må ha god tilgang til hjelp når de trenger det, og det betyr at flere må få hjelp raskere enn i dag, understreker Torunn Janbu.

  Janbu mener pasientenes behov for bedre samhandling og en glidende overgang mellom psykisk helsevern for barn og unge (BUP) og for voksne (VOP), samt en mer aktiv inkludering av psykiaterne som har avtale med de regionale helseforetakene, må ivaretas bedre enn det gjøres i dag.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media