Kortere varighet av ubehandlet psykose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hovedmålet for prosjektet Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) er å undersøke om tidlig oppdagelse kan bedre forløpet av sykdommen.

  TIPS-prosjektet ble startet i 1996 for å undersøke om det er mulig å få førstegangs psykotiske pasienter tidligere til behandling og om tidligere behandling fører til bedre behandlingsresultat.

  Prosjektet er et samarbeid mellom de psykiatriske behandlingsenhetene i Rogaland fylke (370 000 innbyggere), Ullevål sektor i Oslo (190 000 innbyggere) og Roskilde Midt-sektor i Danmark (100 000 innbyggere). Forskningsgruppen ledes av professor Per Vaglum ved Avdeling for atferdsfag og professor Svein Friis ved Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo, i samarbeid med professor Thomas McGlashan ved Yale University, USA. Prosjektet er finansiert av Rogaland fylke, Oslo kommune, Helsedirektoratet, Rådet for psykisk helse og Norges forskningsråd.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media