Kortere varighet av ubehandlet psykose

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Hovedmålet for prosjektet Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) er å undersøke om tidlig oppdagelse kan bedre forløpet av sykdommen.

TIPS-prosjektet ble startet i 1996 for å undersøke om det er mulig å få førstegangs psykotiske pasienter tidligere til behandling og om tidligere behandling fører til bedre behandlingsresultat.

Prosjektet er et samarbeid mellom de psykiatriske behandlingsenhetene i Rogaland fylke (370 000 innbyggere), Ullevål sektor i Oslo (190 000 innbyggere) og Roskilde Midt-sektor i Danmark (100 000 innbyggere). Forskningsgruppen ledes av professor Per Vaglum ved Avdeling for atferdsfag og professor Svein Friis ved Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo, i samarbeid med professor Thomas McGlashan ved Yale University, USA. Prosjektet er finansiert av Rogaland fylke, Oslo kommune, Helsedirektoratet, Rådet for psykisk helse og Norges forskningsråd.

Anbefalte artikler