Les mer om ...

Artikkel

Amyloidose

Amyloidosene er en gruppe sykdommer som er forbundet med betydelig sykelighet og økt dødelighet. Ulike proteiner kan gi amyloidose ved at de endrer struktur og danner amyloidfibriller. Avleiringen av fibrillene som amyloid substans kan føre til sviktende organfunksjon. Hovedbehandlingen av systemiske amyloidoser i dag er reduksjon av mengde amyloiddannende protein og støttende behandling for sviktende organfunksjon. Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte kan være aktuelt.

Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte ved systemisk AL-amyloidose

Behandling av amyloidose

Angst for å føde

Keisersnittsfrekvensen i vestlige land har økt de siste tiår. Gravide med fødselsangst ønsker ofte forløsning med keisersnitt. Angst for å føde er assosiert med tidligere angst eller depresjon. Etter samtaler med spesialutdannede jordmødre gikk en stor andel bort fra sitt opprinnelige ønske om keisersnitt. Dette viser en studie fra Nord-Norge.

Vi vet for lite om fødselsangst

Er det sammenheng mellom psykiske belastninger og ønske om keisersnitt?

CHARGE-syndromet

CHARGE er akronymet for et sjeldent syndrom med multiple alvorlige medfødte misdannelser. De mest spesifikke misdannelsene er kolobomer, koanalatresi og buegangsanomalier. Nesten alle tilfellene oppstår sporadisk. Rapportert dødelighet første leveår er over 10 %. Det kliniske bildet varierer, og bred tverrfaglig medisinsk oppfølging er nødvendig.

Ulovlig sorg – lovlig smerte?

CHARGE-syndromet

Barn med invasiv pneumokokksykdom

Invasiv infeksjon med pneumokokker hos barn er en alvorlig tilstand. Eksempler er meningitt, pneumoni og sepsis. Predisponerende faktorer som nedsatt immunforsvar og kronisk hjertesykdom er vanlig. Slike faktorer var til stede hos nær halvparten av de 68 barna med slike infeksjoner innlagt ved Ullevål universitetssykehus i perioden 1998 – 2004. Smalspektret benzylpenicillin er adekvat behandling. Rutinemessig vaksinering av spedbarn ble innført i 2006 og vil kunne forhindre sykdom hos mange.

Pneumokokkvaksinen virker

Invasiv pneumokokkinfeksjon hos barn i Oslo 1998 – 2004

Laparoskopi ved gallesteinssykdom

I dag gjøres gallesteinskirurgi hovedsakelig laparoskopisk. Metoden ble introdusert i Norge i 1990. Siden er operasjonstid og liggetid ved laparoskopiske inngrep blitt redusert. Dette viser en studie fra Sykehuset Asker og Bærum.

Kirurgi for gallesteinssykdom i to tidsperioder

Anbefalte artikler