Forhandlingene er i gang

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Normaltarifforhandlingene startet onsdag 14. mai med overlevering av krav.

Roger Nordhagen, Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Torunn Janbu møttes til forhandlinger. Foto Lise B. Johannessen

– Legeforeningen vil i år sterkt fremheve behovet for at privatpraktiserende leger får dekket kostnader for stadig nye oppgaver som blir påført dem. Slike kostnader må dekkes over normaltarifforhandlingene, sier Torunn Janbu, som leder forhandlingene.

Utgifter til Helsenett skal ikke drøftes under normaltarifforhandlingene, men tas opp i en egen gruppe med Helsedirektoratet. Dette arbeidet startet i slutten av mai.

– Vi har forventninger om konstruktive forhandlinger, sier legepresidenten.

Anbefalte artikler