Viktig med tidlig behandling av psykose

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Målrettet intervensjon overfor pasienter med psykose medfører lavere nivå av tilbaketrekningssymptomer. Det viser en norsk studie.

  Pasienter med schizofreni har et blandet symptombilde. I tillegg til psykotiske symptomer som vrangforestillinger og hallusinasjoner blir mange preget av mangel på motivasjon, interesseløshet og nedsatt uttrykk for affekt, såkalte negative symptomer. Høy grad av negative symptomer fører til tilbaketrekning fra sosiale og praktiske aktiviteter. Disse symptomene er en viktig årsak til uførhet i pasientgruppen.

  Mange studier har vist at lang varighet av ubehandlet psykose, dvs. tiden fra start av psykotiske symptomer til start av adekvat behandling, er forbundet med et mer alvorlig forløp av schizofreni, inkludert økt forekomst av negative symptomer. I prosjektet Tidlig intervensjon ved psykose (TIPS) har man forsøkt å redusere varigheten av ubehandlet sykdom gjennom innføring av et program for tidlig oppdagelse i et opptaksområde (Rogaland fylke). Forskerne har tidligere vist at programmet har ført til redusert varighet av ubehandlet psykose, og at denne reduksjonen er forbundet med et lavere symptomnivå og reduksjon av alvorlige komplikasjoner ved start av første behandling (1).

  – Vi har nå påvist at pasientene som kommer til første behandling i Rogaland fortsatt har klart lavere forekomst av negative symptomer ved avslutningen av det toårige behandlingsprogrammet. Forskjellen ser ut til å være klinisk signifikant, ettersom disse pasientene også har bedre funksjonsnivå, sier seksjonsoverlege Ingrid Melle ved Ullevål universitetssykehus. Hun er førsteforfatter til en artikkel i Archives of General Psychiatry (2).

  – Funnet lar seg ikke forklare av forskjeller i andre bakgrunnsfaktorer som er kjent for å påvirke negative symptomer. Dette er den første studien som viser at sekundær forebygging av negative symptomer kan være mulig ved schizofreni, sier Melle.

  Artikkelen står i juniutgaven 2008 av Archives of General Psychiatry (http://archpsyc.ama-assn.org), som er det høyest rangerte av de psykiatriske tidsskriftene

  Ordforklaringer

  Psykose: Nærvær av bestemte symptomer som medfører realitetsbrist. Det dreier seg om hallusinasjoner, vrangforestillinger, tankeforstyrrelser, forvirring/svekket orientering, svekket hukommelsesfunksjon eller bisarr atferd (1).

  Negative symptomer: Motivasjonsmangel (apati), interesseløshet (anhedoni) og redusert uttrykk av følelser (affektmatthet). Kalles negative symptomer fordi de kjennetegnes av en reduksjon i normale funksjoner.

  Schizofreni: Regnes som den mest alvorlige psykotiske lidelse, ikke minst fordi den rammer mennesker i yngre alder og invalidiserer en større del av pasientene, spesielt i sosialt henseende (1).

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media