Mekling endte med løsning

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Meklingen for Akademikerne i staten, KS og Oslo kommune endte med løsning etter mekling på overtid.

Rammen for oppgjøret i staten er på 6,2 %. Totalt vil avtalen medføre en lønnsøkning for Akademikernes medlemmer på ca. 30 000 – 40 000 kroner. I tillegg er det avtalt en ny AFP-ordning. Innretningen på oppgjøret viser at staten ikke tar grep for å løse sine store rekrutteringsutfordringer, mener Legeforeningen. Oppgjøret bringer heller ikke staten nærmere regjeringens mål om verdens beste offentlige sektor. Lønnsforskjellene mellom staten og privat sektor er fortsatt alt for stor, mener foreningen.

For Legeforeningens medlemmer er det likevel positivt at den lokale potten skal prioritere utdanningsgrupper som er vanskelig å rekruttere og beholde. Lokale forhandlinger gjør det mulig for staten å tiltrekke seg den kompetansen som er nødvendig. Legeforeningen er også tilfreds med at det ble et prosentvist tillegg på tabellen og at justeringspotten har en føring på det viktige likelønnskravet.

Justeringsforhandlingene vil erfaringsmessig finne sted mot slutten av juni.

I KS har det store flertallet av Akademikernes medlemmer, inklusive legene, lønnsutvikling lokalt. Den totale rammen inklusive mindre endringer i andre bestemmelser er ca. 6,3 %. – Dette gir et godt utgangspunkt for lokale lønnsforhandlinger for kommunelegene, mener Legeforeningen. Enigheten om en ny AFP-ordning som skal være i tråd med prinsippene fra oppgjøret i privat sektor er også av betydning for Legeforeningens medlemmer.

For Akademikerne i Oslo kommune innebærer skissen en ramme på lønnsoppgjøret på ca. 6,4 % og nytt minstelønnsnivå for turnuslegene i Oslo kommune. I tillegg vil AFP-ordningen som er kommet på plass i tariffområdene stat og KS, også komme på plass i Oslo.

For turnuslegene vil ny lønnsinnplassering i lønnstrinn 40 gi en årslønn på ca. kr 366 000. Dette er også den årslønnen som skal benyttes for medisinstudenter med lisens og for cand.med. med lisens, ved ansettelse i Oslo kommune.

Les mer på: www.legeforeningen.no/forhandlingsnytt

Anbefalte artikler