Minileder

Forsidebildet

Merete Selsbakk Johansen

I dette nummeret

Nyheter

Hjalmar A. Schiøtz
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Trine B. Haugen
Oda Riska
Åslaug Helland
Trine B. Haugen
Charlotte Haug

Medisin og vitenskap

Øyvind Andresen Bjertnæs
Andrew Garratt
Jon Helgeland
Olaf Holmboe
Kari Aanjesen Dahle
Ketil Hanssen-Bauer
John-Arne Røttingen
Ghous Gondal
Egil Johnson
Hans-Olaf Johannessen
Bjørn Hofstad
Risten Utsi
Helen Brandstorp
Kenneth Johansen
Torben Wisborg
Silje Michelsen Solberg
Erlend Tolaas
Lisbet Sviland

Perspektiv og debatt

Jon Erik Steen-Hansen
Mads Gilbert
Ellen Blix
Merethe Kumle
Pål Øian
Andreas Skulberg sr.
Wenche Hoel Røine
Liv Serine Helgesen
Eva A. Jacobsen
Egill Hansen
Jan A. Pahle
Hans B. Nustad
Jan Emil Kristoffersen
Petter Gjersvik
Raida Ødegaard
Liv Hege Aksnes

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Anne Kjersti Befring
Forhandlings- og helserettsavdelingen
Lisbet T. Kongsvik
Karsten Gundersen
Anne Winsnes Rødland

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Elsa Johanne Runde
Arne Runde
Ole Mathis Hetta
Geir Sverre Braut
Arne Borthne
Åke Forssell
Marwan Hariz
Patrick Kelly
Iver Langmoen
Winton McNab
Ove Vasbotten
Jahn M. Nesland
Bjørn Risberg
Aasmund Berner
Lars Rode

På tampen

Elisabeth Gording Stang