Kan hemming av stressrespons redusere alkoholavhengighet?

Trine B. Haugen Om forfatteren
Artikkel

Farmakologisk blokkering av stress-signalering førte til redusert trang til alkohol hos tørrlagte alkoholikere.

Stress er en risikofaktor for tilbakefall ved alkoholisme, og i dyremodeller er omfattende alkoholforbruk forbundet med økt stressensitivitet. Forskere har nå studert hvordan hemming av stressrelatert nevronal signalering påvirker trangen til alkohol både i en dyremodell og hos personer med alkoholproblemer (1).

Mus som manglet genet for nevrokinin 1-reseptor (NK1R), en mediator for hjernens stressrespons, hadde et lavere frivillig alkoholforbruk enn vanlige mus. Den kliniske relevansen av disse resultatene ble fulgt opp i en randomisert, kontrollert studie med 50 nylig tørrlagte alkoholikere med uttalte angstsymptomer. Når de ble behandlet med NK1R-antagonist, førte dette til lavere alkoholsug, mer velvære og mindre kortisolrespons enn i placebogruppen.

– Studien knytter basal nevrobiologisk forskning til nye terapeutiske muligheter. Det viktige neste trinn blir å se om bruken av nevrokinin 1-reseptorantagonister også vil redusere tilbakefallsfrekvensen og alkoholinntaket, sier professor Jørg Mørland ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

– Skulle nevrokinin 1-reseptorantagonister vise seg å være lovende, må en rekke spørsmål besvares før man kan snakke om et nytt behandlingstilbud. Det gjelder blant annet hvor lenge stoffet må brukes, om det er bivirkninger som angst knyttet til langtidsbehandling, hvor lenge virkningen varer og om det er effekt hos alle med alkoholavhengighet, sier Mørland.

Anbefalte artikler