Hvordan få barnet til å sove?

Bjørn Bjorvatn Om forfatteren
Artikkel

Naphaug, K.

Sov godt!

Søvnoppskrifter for barn 0 – 8 år. 200 s, ill. Oslo: Damm, 2007. Pris NOK 299

ISBN 978-82-04-13556-8

Dette handler om søvnforstyrrelser hos barn fra fødselen og frem til åtte års alder. Forfatteren henvender seg til foreldre som sliter med mye nattevåk. Hun arbeider som søvnterapeut for barn, er utdannet barnesykepleier og har lang erfaring fra barneavdelinger og som helsesøster.

Fremstillingen er lettlest og layouten fin. Søvnbehovet hos barn i ulike aldersgrupper beskrives, og det er nyttige oppskrifter til hjelp mot søvnproblemene. Vanlige søvnforstyrrelser hos barn og ulike metoder for bedre søvn er også med. Det er ett kapittel som dekker «spesielle hensyn», slik som søvn hos tvillinger, adoptivbarn, aleneforeldre, og ett kapittel om «spesielle situasjoner», som søskensjalusi, ferie, skilsmisse, tilpasning til barnehage.

Styrken er kasuistikkene fra forfatterens egen praksis. Hun formidler det inntrykk at hun behersker temaet, og hun gir nyttige og ikke minst konkrete råd. Det understrekes at det er foreldrene som bestemmer, ikke barnet!

Det er imidlertid noen svakheter. I kapitlet om søvnmetoder går forfatteren gjennom den vitenskapelig anerkjente metoden til Ferber, i tillegg omtaler hun flere andre metoder som ikke er vitenskapelig studert. For meg blir dette litt sammenblanding, og hun burde klargjort bedre hva som er dokumentert og hva hun selv tror på. Hun starter kapitlet med sin egen «Sove-Karins hysj-metode», og selv om den kan virke brukbar, mangler den dokumentasjon. I omtalen av hva som er normal søvn og hvorfor vi sover, er forfatteren ikke helt på hjemmebane. Hun omtaler NREM-søvn (stadium 1 – 4) som «normal» søvn, i motsetning til REM-søvn, som da angivelig skal være «unormal»! Og hun blander litt når hun snakker om lett (stadium 1 og 2), dyp (stadium 3 og 4) og REM-søvn. Beskrivelsen av den medikamentelle behandlingen av søvnproblemer hos barn er også kort og lite klargjørende. Forfatteren mener melatonin kun skal gis i samråd med barnelege.

Innholdsfortegnelsen er mangelfull, blant annet mangler undertitlene fra side 93 – 107 og side 124 – 143. Under «Nyttige adresser» burde det vært en henvisning til Nasjonalt Kompetansesenter for Søvnsykdommer (www.sovno.no).

Dette er ment som en søvnbok, men en rekke andre tilstander, som astma, øyekatarr osv., behandles også. Omtalen av disse tilstandene tar bort fokuset på søvn, så dette kapitlet kunne nok vært kortet ned. Opplysningene er gode og oppdaterte og viser at forfatteren behersker mer enn kun søvn, men teksten er lang og fjerner oppmerksomheten fra det den egentlig omhandler.

Jeg er sikker på at Sov godt! vil være til svært god hjelp for foreldre som sliter med nattevåk. Dem er det mange av. Den er full av gode og konkrete råd, og jeg vil derfor gi en sterk anbefaling til målgruppen. Den er ikke skrevet som lærebok for helsepersonell eller leger og kan derfor naturlig nok ikke anbefales til denne gruppen.

Anbefalte artikler