()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sixten Franzén, født 26.11. 1919 i Sverige, døde 15.3. 2008, 88 år gammel. Vi på Radiumhospitalet har mistet en av våre mest verdifulle medarbeidere. Sixten Franzén begynte sin karriere som hematolog i 1949 på Radiumhemmet i Stockholm og ble spesialist i klinisk onkologi. Hans altomfattende interesse for sine pasienters ve og vel preget ham hele livet og gjorde at han raskt tilegnet seg kompetanse som klinisk cytolog. For å hjelpe pasientene utviklet han tidlig i 1950-årene finnålsaspiratoren, som gjorde det mulig å diagnostisere kreftceller uten å ta biopsi.

  Sixten Franzén ble i 1981 professor i klinisk cytologi ved Karolinska Sjukhuset. Fordi han ikke hadde formell utdanning i patologi, møtte han mye motstand i fagmiljøet, som beskrev hans forskning som «pseudoscience». Historien har senere vist at Sixtens forskning i aller høyeste grad var vitenskap av særdeles høy kvalitet. Under Sixten Franzén fikk Karolinska Sjukhuset internasjonalt ry som kompetansesenter for «finnålscytologisk» diagnostikk. Metoden er senere i amerikansk faglitteratur blitt kalt den «skandinaviske punksjonsmetode». Mange internasjonale kapasiteter innen kreftdiagnostikk besøkte Sixten i Stockholm, slik fikk hans finnålspunksjonsmetode innpass både i Europa og i USA.

  Etter å ha nådd aldergrensen på 65 år flyttet han til Radiumhospitalet, der han arbeidet som overlege ved Patologiklinikken i hele 12 år. Nesten alle som kom i nærheten av Sixten Franzén ble preget av hans entusiasme og sjarm kombinert med faglig dyktighet. Han var et oppkomme av ideer, og grep ivrig tak i nye metoder som han mente kunne være til nytte i kreftdiagnostikken. I det daglige arbeidet hadde han en utpreget antibyråkratisk legning som gjorde at ingen formelle hindringer stoppet ham i hans virke for kreftpasientene. Han passet derfor godt inn i Radiumhospitalets utradisjonelle kultur, der pasienten står i sentrum. Ofte fikk direktør Jan Vincents Johannessen uformelle besøk av Sixten. Det var jo alltid noe som kunne forbedres.

  Vi, som var hans yngre kolleger, hadde ofte vanskeligheter med å holde samme tempo som Sixten. Han småsprang i sykehuskorridorene med nålen i den ene hånden og pasientjournalen i den andre, gjerne med pasienten på slep. I 1991 ble Sixten valgt til «årets medarbeider». Han var en anerkjent og respektert foreleser ved de fleste læresteder i Europa og USA. I 2006 fikk han på Patologiklinikkens årlige Montebello-konferense høyst fortjent utmerkelsen Papanicolaou Society Award for «outstanding contribution in the practice and teaching of FNA».

  På vegne av kollegene ved Radiumhospitalet

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media