Immunologisk forskning i Oslo

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen i Blood har bare to forfattere.

Arbeidet er utført i professor Bjarne Bogens forskergruppe ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet, og Universitetet i Oslo. De er del av et nyetablert senter for fremragende forskning som heter Center for Immune Regulation. Gruppen, som består av vel 20 personer, forsker på en ny form for samarbeid mellom T-celler og B-celler, på hvordan T-celler forkaster svulster og på utvikling av nye vaksinemolekyler (troybodies og vaccibodies) mot kreft.

Professor Inger Sandlie ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo har deltatt i utviklingen av disse vaksinemolekylene.

Gruppen utvikler nå vaksinemolekyler (vaccibodies) for B-lymfom- og myelomatosepasienter, men igangsetting av uttesting vil ventelig ta flere år. Det blir også utviklet slike for infeksjonssykdommer som hiv og influensa.

Anbefalte artikler