Syke hus er ut

Liv Serine Helgesen Om forfatteren
Artikkel

Leger og psykiatere som taler varmt for kognitiv terapi, skulle bidra til endring av den negative betegnelsen «sykehus»! Hvem kan bli frisk i syke hus? Hvis kognitive prinsipper har noe for seg, kunne for eksempel «hospital» erstatte betegnelsen sykehus. «Hospitalis» betyr «gjestfri», ifølge Kunnskapsforlages leksikon, en hyggeligere assosiasjon enn det å være pasient eller syk!

I debatten om kognitiv terapi ved kronisk tretthetssyndrom (også kalt kronisk utmattelsessyndrom) har psykiatere forklart at slik terapi skal endre pasientens negative tankemønstre slik at katastrofetanker, for eksempel om at man er alvorlig syk, erstattes med mer positive og rasjonelle tanker. Betegnelsene «helsehus», «friskhus» eller «hospital» kan stimulere pasientene kognitivt til bedre helse allerede ved innleggelsen! Men en slik navneendring er kanskje ikke rasjonell nok?

Anbefalte artikler