Flukten fra Heidelberg

Rettelse
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Tidsskr Nor Legeforen 2008, 128: 728 – 9.

  Første setning i tredje avsnitt i første spalte på side 728 skal være: Sent på kvelden 3. mars 1945 dukket 12 norske studentfanger plutselig opp, direktesendt fra Buchenwald.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media