Flukten fra Heidelberg

Hans B. Nustad Om forfatteren
Artikkel

Tidsskr Nor Legeforen 2008, 128: 728 – 9.

Første setning i tredje avsnitt i første spalte på side 728 skal være: Sent på kvelden 3. mars 1945 dukket 12 norske studentfanger plutselig opp, direktesendt fra Buchenwald.

Anbefalte artikler