En god bok om det gamle temaet lindre og trøste

Per Fevang Om forfatteren
Artikkel

Kaasa, S

Palliasjon

Nordisk lærebok. 2 utg. 687 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2007. Pris NOK 780

ISBN 978-82-05-35181-3

I Oxford textbook of palliative medicine defineres palliasjon slik: «Palliative medicine is the study and management of patients with active, progressive, far advanced disease for whom the prognosis is limited and the focus on care is quality of life.» Palliasjon omfatter derfor mange sykdomsgrupper.

Denne boken er i fem deler med 41 kapitler. Hvert kapittel avsluttes med rosinen i pølsen for vitebegjærlige – en spørsmålsrekke (med fasit til slutt) samt referanser og oppsummering.

Del 1. Hva er palliasjon. 28 sider. Generell introduksjon om symptomlindrende behandling og historikk.

Del 2. Pasienten og familien. 133 sider. Omhandler følgende temaer:

 1. Om særtrekk ved konsultasjonen, diagnostikk og prognose. Det er ofte et sammensatt problem, kapitlet beskriver praktiske retningslinjer, med blant annet bruk av Edmonton Symptom Assessment Schedule (ESAS).

 2. Hvordan sykdom påvirker familien. Sitat Søren Kierkegaard – «det er viktig å finne det enkelte menneske der det er og begynne der». Betydning av ritualer ved dødsfall.

 3. Eutanasi, som gir rikelig grunn til ettertanke, det er essensielt å skille mellom ønsket om og forespørselen om eutanasi, om retten til en verdig død.

 4. Alternativmedisinske metoder blir belyst.

Del 3. Organisering og støtteordninger. 60 sider. Om organisering i sykehus, sykehjem og hjemme – med praktiske figurer og faktabokser. Grei innføring om økonomiske støtteordninger.

Del 4. Smerte og smertebehandling. 160 sider. Omhandler følgende temaer:

 1. Omfattende om behandling, diagnostikk og patofysiologi, med gode faktabokser og tabeller, understreker betydningen av systematisk registrering.

 2. Molekylærgenetikk, komplisert budskap med oppklarende faktabokser.

 3. Medikamentell behandling av eldre mennesker.

 4. Opoider og ikke-opoider, med nyttige tabeller over halveringstid og virkningsvarighet.

 5. Indikasjoner for nevrolytiske blokader.

 6. Smertebehandling og psykologi, med mange praktiske eksempler.

Del 5. Andre symptomer og tilstander. 228 sider. Omhandler følgende temaer:

 1. Palliativ strålebehandling og kirurgisk behandling.

 2. Systemiske cytostatika i palliativ omsorg.

 3. Kvalme og oppkast, pustebesvær, forstoppelse (obstruksjon), anoreksi, kakeksi, angst, depresjon og delirium, med praktiske tabeller og faktabokser.

 4. Omfattende om amyotrofisk lateral sklerose, om tidlig symptomer, hjemmebehandling, sykehjem, tverrfaglighet.

 5. Kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og kronisk hjertesvikt der det er behov for multiprofesjonell palliativ innsats og det kan være lite fokus på palliativ omsorg. Belyser faktorer som predikerer kort forventet levetid.

 6. Fysioterapi, optimal funksjon uavhengig av forventet levetid. Smertelindring, avspenningsteknikker.

Totalt sett er dette en god og viktig fremstilling for mange i et fag i utvikling. Det er en bred tilnærming til viktige problemstillinger, noe som kan komme til nytte i en klinisk hverdag. Den er velskrevet, og det er gode faktabokser og figurer som samsvarer godt med teksten.

Dette er en lærebok for alle som steller med eller skal stelle med palliasjon. Og det er mange – studenter, leger, sykepleiere, prester, sosionomer, fysioterapeuter. Det er et bra stikkordregister, og den kan derfor også brukes som oppslagsverk i det praktisk arbeidet i sykehjem (både med og uten lindrende enhet), i sykehus og i allmennpraksis.

Anbefalte artikler