Legeforeningen i mediene

Artikkel

Bemanningen er for svak på legevakten i Molde. Det mener Ottar Grimstad, leder i Møre og Romsdal legeforening. Han er enig med allmennlegene i Molde om behovet for å styrke legevakten på natt. – Det som mangler i Molde i dag er en bemannet legevaktsentral om natten med hjelpepersonell som kan skape både trygghet for legen og sikre kvaliteten på det arbeidet legen kan gjøre på natten, sier Grimstad til NRK Møre og Romsdal. – Molde kommune burde av hensyn til sine egne innbyggere ha etablert en slik legevaktsentral for lenge siden, mener han. Det er konflikt mellom allmennlegene i Molde og kommunen om å inngå legevaktsamarbeid med Nesset kommune. Allmennlegene i Molde krever døgnbemanning av legevakten, men har ikke nådd frem med kravet.

NRK Møre og Romsdal 11.4. 2008

Svein Aarseth, fastlege og leder i Oslo legeforening, opplevde på én dag at to pasienter måtte utsette operasjon fordi innkallingen kom for sent. Årsaken var at brevet fra Ullevål universitetssykehus var sendt som B-post. Aarseth sier til Aftenposten av han forstår at sykehusene leter med lys og lykte etter måte å kutte kostnader, men han mener at kuttene kan koste dyrt dersom det fører til at pasienter uteblir fra avtaler fordi de ikke har fått innkalling i tide. Sykehuset innførte nye rutiner i januar, sier viseadministrerende direktør ved sykehuset, Erik Hope. Det som ikke merkes som A-post, vil gå som B-post. Det avgjør de forskjellige divisjonene, sier han.

Aftenposten 9.4. 2008

Av alle de som ble autorisert som leger i Norge i 2007, hadde fire av ti nordmenn tatt utdanning utenfor Norge. – Uten leger fra utlandet ville vi hatt legemangel i Norge. Vi har utdannet for få leger selv og ingen av dem som kommer hit blir arbeidsledige, sier Torunn Janbu. Hun mener at både utenlandske og norske leger som utdanner seg i utlandet gir hele legestanden et løft. – Leger med internasjonal bakgrunn gir et faglig tilskudd og bidrar til å danne medisinske nettverk, sier Janbu. Hun får støtte fra avdelingsdirektør Otto Christian Rø i Helsedirektoratet.

Dagsavisen 8.4. 2008

Anbefalte artikler