()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Transkutan elektrisk nervestimulering er effektivt i behandling av menstruasjonssmerter og kan være et alternativ eller et supplement til annen behandling.

  Dysmenoré kan medføre redusert livskvalitet, fravær fra arbeid eller skole og behov for medikamentell behandling. Opptil 60 % av alle kvinner har primær dysmenoré.

  Transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) er en etablert metode for behandling av mange typer smerter. I en Cochrane-oversikt har man vist at den er effektiv ved dysmenoré. Metoden medfører ikke bruk av medikamenter og appliseres av pasientene selv.

  Behandlingen er lite kostbar og tilnærmet uten risiko. I en prospektiv studie har vi fulgt opp 21 kvinner med dysmenoré gjennom fire menstruasjonssykluser (1). Kvinnene brukte et høyfrekvent, lite TENS-apparat hver annen syklus. I alle sykluser kunne de fritt bruke sine vanlige smertestillende tabletter. Syklusene med og syklusene uten TENS-behandling ble sammenliknet. De primære effektmålene var smerte, målt med VAS-skala, og antall smertestillende tabletter.

  Det var signifikant reduksjon både i smerteskår og i antall smertestillende tabletter i de syklusene TENS-behandling ble brukt. Gjennomsnittlig smerteskår falt fra 6,7 til 5,2 (p = 0,0009) og antall tabletter per dag fra 2,9 til 1,4 (p = 0,003). Sju kvinner brukte ikke analgetika når de brukte TENS-apparatet (p = 0,02). Ved oppfølgning 6 – 8 måneder senere brukte 14 av kvinnene fremdeles apparatet regelmessig. Siden studien ikke inkluderte placebobehandling, kan placeboeffekt ikke sikkert utelukkes, men vi mener at resultatene gjenspeiler en reell effekt.

  Vanlig behandling mot dysmenoré er ikke-steroide antiinflammatoriske midler og p-piller. Ikke alle kan eller ønsker å bruke slike, og noen kvinner har uakseptable smerter på tross av behandling. TENS-behandling er et ikke-invasivt alternativ eller supplement til annen behandling av dysmenoré.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media