Europeiske leger diskuterte livsforlengende behandling

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

Tilbakeholding og tilbaketrekking av livsforlengende behandling var blant temaene under møtet i etikkomiteen i den europeiske legeforeningen i mars.

Torunn Janbu, Legeforeningens president, leder komiteen for etikk og legerolle i den europeiske legeforeningen – Comité Permanent des Médecins Européens (CPME), en av fire underkomiteer i foreningen.

Ett av punktene på dagsordenen var «Withholding and withdrawal of life-prolonging medical treatment in patients with serious disease or in a terminal condition». Janbu inviterte etikkomiteens medlemmer til å diskutere denne problemstillingen, og å vurdere om komiteen bør utarbeide generelle retningslinjer som kan fungere som en felles plattform for holdningen til tilbakeholding eller tilbaketrekking av behandling.

Hun fortalte at leger i Norge for tiden er i ferd med å utarbeide retningslinjer for dette hos pasienter med alvorlige sykdommer eller som er i terminalfasen.

Janbu la frem et grunnlagsdokument som også beskriver definisjoner av bl.a. eutanasi og palliativ behandling, for på den måten lettere å kunne tydeliggjøre og avgrense det aktuelle temaet. I dokumentet understrekes det at å holde tilbake eller å trekke tilbake livsforlengende medisinsk behandling, ikke betyr å avbryte kurativ medisinsk behandling.

– Dette er et komplisert tema og gir ofte vanskelige situasjoner med mange etiske utfordringer. Det er viktig at leger, sammen med pasient og pårørende, er forberedt til å kunne gå inn i disse situasjonene, sa hun.

Janbu presiserte at CPMEs policy i forhold til eutanasi (barmhjertighetsdrap) ligger fast.

Et kort referat fra hele møtet finnes på CPMEs Internett-sider: www.cpme.eu/index.php

Anbefalte artikler