Kom endelig til enighet

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  På et Nmf-landsmøte preget av enighet og kompromissvilje, samlet endelig alle lokallagene seg bak en felles turnusmålsetting. Norsk medisinstudentforening sa samtidig et høyt og tydelig ja til IFMSA.

  Nmfs leder Einar Vie Sundal (t.v.) diskuterer med Malin Holm, nestleder i Nmf, avd. Oslo og Lars Henrik Mariero, leder i Nmf…
  Nmfs leder Einar Vie Sundal (t.v.) diskuterer med Malin Holm, nestleder i Nmf, avd. Oslo og Lars Henrik Mariero, leder i Nmf, avd. Oslo. Foto Karsten Gundersen

  Kontrasten til landsmøtet i Tromsø i 2007 kunne knapt vært større. Alle som var til stede på dette møtet, husket godt den lite hyggelige stemningen rundt gallamiddagen. Delegatene forlot hverandre da med en på mange måter, uferdig sak. Flere av disse var også blant dem som reiste seg og tok ordet om samme tema, nemlig turnus, under årets landsmøte. Men da Einar Vie Sundal, leder i Nmf, reiste seg for å tale til den festkledde forsamlingen under årets gallamiddag, hadde han bare et stort smil om munnen.

  Alle var lettet. Debattene hadde foregått i anstendige former. Ordstyreren hadde vel egentlig mest jobb med å få dem som ønsket å si noe til å komme helt opp til talerstolen hver gang de ytret seg, så det sier sitt. Ingen skarpe negler og lite lugging.

  Norskfinansierte skal prioriteres

  Norskfinansierte skal prioriteres

  I arbeidet med nytt prinsipp- og arbeidsprogram (PAP), la landsmøtedelegatene frem flere endringsforslag. Et av forslagene som vakte større debatt, gikk på hvilken plass de norske studentene, som velger å finansiere utdanningen i utlandet selv, skal ha i turnuskøen. Guro Bårnes, leder av Medhum 2007, spurte om det var riktig å ekskludere disse fra prinsipp- og arbeidsprogrammet, dersom dette bare gjaldt noen få stykker.

  Kristin Utne Johannesen, fra hovedstyret og Nmf Utland, mente at det viktigste uansett må være å redusere antall søkere til turnusplass. – Å kutte i støtten er én måte å nå dette målet, sa hun.

  Etter avstemming, ble følgende formulering stående i progammet: «Det må være reell mulighet for øvrige søkere å få tildelt norsk turnusplass, men ved høye søkertall vil kandidater med norskfinansiert studium ha fortrinnsrett til turnusplass».

  Prinsipp- og arbeidsprogrammet 2008 – 09 kan leses på Nmfs nettsider: www.medisinstudent.no

  Ikke for enhver pris

  Ikke for enhver pris

  Et annet punkt i turnusdebatten var hva Nmf skal mene om den alternative veiledningstjenesten som myndighetene tilbyr i dag. Det var stor enighet om at alle tilgjengelige midler bør konsentreres om å styrke turnustilbudet, selv om det var noe sprikende meninger om hvilke formuleringer prinsipp- og arbeidsprogrammet skulle inneholde.

  Delegatene ble til slutt enige om at tjenesten er overflødig og uheldig, og at den bør fjernes. All ekstra kapasitet bør brukes til å styrke turnustjenesten, mente de.

  Representanten fra Yngre legers forening oppfordret medlemmene til å tenke mer radikalt, og til å ta debatten opp på et høyere nivå.

  – Trenger man turnustjenesten som den er? spurte han og fortalte at det har vært samme opplegg siden 1954. – Ylf ønsker også at turnustjenesten skal bestå, men ikke for enhver pris, sa han.

  25 for, én mot

  25 for, én mot

  Den andre store saken på landsmøtet, var spørsmålet om Nmf skulle gå inn for en sammenslåing med IFMSA – International Federation of Medical Students’ Association (1). Resultatet var nok allerede klart på forhånd, mye takket være grundig forarbeid av et såkalt sammenspleisingsutvalg, som hadde utarbeidet et helhetlig forslag til hvordan prosessen burde forløpe videre.

  Da det likevel kom opp endringsforslag til dette, påpekte Torstein Torgan risikoen ved å bringe nye elementer inn i fusjonsprosessen, på et så skjørt tidspunkt som nå. Vesentlige endringer kunne komme til å sette kjepper i hjulene, særlig så lenge IFMSA satt på det samme opprinnelige opplegget, og senere skal stemme for det på sitt landsmøte. Nye forslag falt til jorden, og da delegatene gikk til avstemning, veivet 25 røde ark for sammenslåing. Én enslig motstemme stakk opp noen sekunder senere.

  Den gode stemningen holdt seg utover neste dag, gjennom ulike tillitsvalgkurs og avsluttende lunsj, og da medlemmene kysset hverandre farvel søndag ettermiddag, var alle enige om at det hadde vært en helg. Og det hadde det jo.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media