Internett-kurs i trygdemedisin

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Et slikt kurs har vært savnet både fra trygdens og fra legenes side. Det er hyggelig at det er blitt en realitet.

Anne Haugen (t.v.), Georg Espolin Johnson og Grete Damberg er glad for at kurset er blitt en realitet. Foto Lise B. Johannessen

Det sa Terje Vigen, generalsekretær i Legeforeningen da det første Internett-kurset i trygdemedisin ble lansert i slutten av mars. – Arbeidet med å utforme kurset har vært utrolig interessant, lærerikt og morsomt, sa Georg Espolin Johnson, som sammen med Grete Damberg og Anne Haugen står for det faglige innholdet i kurset.

– Det er ikke enkelt å definere trygdemedisin. Det er et fag som ligger i grensesnittet mellom medisin og jus og medisin og folketrygdens utgifter. Men betydningen av den gode samhandling mellom leger og NAV kan ikke understrekes nok, og det er viktig å ha gode arenaer for samhandling og god og entydig kommunikasjon, sa de tre.

Kurset vil gi leger økt kunnskap om folketrygdloven og praktisering av denne, både når det gjelder muligheter og begrensninger. Målgruppen er alle leger, men kurset er spesielt rettet mot allmennleger. Målsettingen er å sørge for at leger får innsikt i det trygdemedisinske fagfeltet.

Kurset består av oppgaver og en rekke kasuistikker. – Feltet er enormt, og vi har forsøkt å plukke ut det som er mest relevant, sier de tre forfatterne som håper at mange leger vil ta kurset.

Kurset er tilgjengelig på: http://lupin.legeforeningen.no/

Anbefalte artikler